Privacy verklaring

Privacyverklaring

V5 Vertalers legt via de website geen privacy-gevoelige informatie vast. Persoonlijke gegevens die worden achtergelaten in ons contactformulier worden niet vastgelegd. De gegevens worden enkel gebruikt om antwoord te kunnen geven op de gestelde vraag en worden niet gebruikt voor andere (zoals commerciële) doeleinden. De website van V5 maakt geen gebruik van cookies of andere methoden om welke gegevens dan ook vast te leggen van bezoekers.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van de diensten van V5 laat u hiervoor bepaalde gegevens bij ons achter. Het gaat hier meestal om zakelijke gegevens. De gegevens die intern worden opgeslagen gebruiken wij alleen voor legitieme doeleinden en worden niet met andere partijen gedeeld. Wij verwerken en bewaren alleen persoonsgegevens die door u worden opgegeven en die wij nodig hebben voor het verzorgen van de door u gevraagde dienst. V5 maakt gebruik van passende beveiligingsmaatregelen om de door ons opgeslagen gegevens te beschermen. Persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen kunnen te allen tijde worden opgevraagd, ingezien, gecorrigeerd of op verzoek verwijderd.

Verstrekking aan andere partijen

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit nodig is om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren (zoals bijvoorbeeld contactgegevens van u en uw bedrijf zodat een tolk indien nodig contact kan leggen). Dit gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wijzigingen in privacyverklaring

V5 is gerechtigd om wijzigingen in de privacyverklaring door te voeren. U kunt altijd de meest recente versie terugvinden op onze website.

Vragen

Wanneer u nog vragen heeft over onze privacyverklaring, kunt u contact opnemen via ons webformulier, via e-mail of door ons te bellen.